tv interview (1989)

 

“…1981 en 1983, dat waren de jaren van de grote vredesdemonstraties, weet u het nog? Eerst in Amsterdam, en daarna op 29 oktober 1983 in Den Haag. Een half miljoen mensen demonstreerden toen tegen de plaatsing van de kruisraketten. Die kwamen er dan uiteindelijk niet, hoewel je kunt altijd zeggen misschien heeft dat meer aan Gorbatchov gelegen dan aan de demonstraties. Maar dat is een ander verhaal. Een van de meest opvallende deelnemers van die demonstraties, u heeft haar net gezien, is Nathalie Alonso Casale. Als vogelverschrikker deed ze mee. Ze is inmiddels 19 en ze zit naast mij…”